Milan Chabera – Ty co potkavam – vystava – Galerie Koruna

„Meet the artist“
21. 10. 2021
Prag Artworks
Gallery

Pop-up výstava obrazů a kreseb.
Pop-up exhibition of paintings and drawings.

Zahájení/Opening 21. 11. 2021 v 18:00
pragartworks.com

Milan Chabera
2022