Milan Chabera
ak.malíř

*1954 v Praze
1969 – 73  Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara v Praze
1973 – 79  Akademie výtvarných umění v Praze, prof. Jan Smetana

Milan Chabera vystavuje pravidelně od roku 1980, měl více než 130 samostatných a společných výstav doma i v zahraničí a jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a v soukromých sbírkách v Evropě, Americe a Austrálii. Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních přehlídek umění Art Madrid, Art Frankfurt, Art Strasbourg, Art Prague a od roku 2000 spolupracuje s architekty na projektech pro soukromé Investory u nás, v Holandsku a v USA. Spolu s galerií La Femme se účastnil několika tvůrčích zahraničních cest do Brazílie, Kanady a Španělska.

„Milan Chabera má svoji nezaměnitelnou čáru, osobitou, originální – tato čára putuje světem jeho obrazů a zakresluje hranice nových objevů, zachycuje hraniční linie jeho říše.“

PhDr. Martin Eduard Petiška

„Milan Chabera je bytostným malířem, kreslířem, je výborný figuralista.“

PhDr. Alena Hejlová

„Malířské dílo Milana Chabery je rozmanité námětově i technicky a ukazuje, že se mohou sjednotit dávno vyzkoušené i méně obvyklé prostředky projevu, který čerpá z tradičních hodnot a přitom oslovuje současné diváky.“

PhDr. Jiří Machalický

„Milan Chabera se trvale věnuje malbě, grafice, ilustraci a netradiční plastice. Svými figurálními obrazy se řadí k představitelům expresívní figurace. Jeho malba je založena na hledání nové přesnosti, odpovídající současnému pocitu moderního člověka v našem zlověstném ale i nadějeplném čase. Chaos a řád – to jsou dvě výchozí polohy Milana Chabery, uzavřeného, přemítajícího a koncentrovaného malíře.

Jeho malba je výsledkem bezprostředního boje – střetu nálad, reflexí proudu vědomí – který sebou přináší nejrozmanitější impulsy i protichůdné směry. Chabera v zásadě zaznamenává svou vlastní životní zkušenost, která však v jeho pracech nabývá širší platnosti. Proto nás jeho obrazy přes svou vířivou exaltovanost dojímají, přitahují a obohacují. Věříme jim, neboť jsou o nás samých.”

PhDr. Radan Wagner

„Milan Chabera, žák profesora Smetany, maluje obrazy vystihující vztahy mezi lidmi v jejich různých podobách a proměnách. Lidské postavy jsou zasazeny do přirozeného prostředí, jsou zachyceny v rozmanitých situacích na ulici, nebo v interiéru, ve shodě, porozumění, nebo konfliktu. Malíř se inspiruje všedním životem města i vesnice, ostře vnímá tváře a jejich výrazy, všímá si reakcí dobře známých osob i náhodných kolemjdoucích. Se zájmem sleduje život ostatních lidí s jejich problémy, potížemi i radostmi a úspěchy. Fascinují ho rozličné typy, pozoruje charaktery v jejich rozdílnosti, výlučnosti i podobnosti. Zajímají ho okamžité situace a s nimi související chování odrážené škleby a grimasami tváří. Někdy se soustřeďuje i na konkrétnější portréty, do nichž se promítá poznání lidských povah a cit pro vystižení pádnou zkratkou.

Zkušenosti získané těmito psychologickými sondami přecházejí do komplikovanějších kompozic. Malíř se zaměřuje také na vztahy mezi mužem a ženou v jejich složitosti a nejednoznačnosti. Ukazuje, že mohou být ovlivněny a případně rozvráceny zásahem někoho dalšího. V průběhu let se rozvíjí Chaberův osobitý výraz, v němž se prolíná smysl pro nadsázku s vystižením nálady, nebo druhu prostředí. Důležitou úlohu hrají v jeho díle poměry mezi protikladnými postoji, disharmonické jiskření a napětí spojené s neobvyklými okamžiky, v nichž se v životě setkáváme. Ve výrazech tváří se skrývají nejen bezprostřední reakce na určité děje, ale i celoživotní  zkušenosti utvářející charakter. Drsná deformace tvarů odhaluje povahy a velmi otevřeně vystihuje postoje vepsané do rysů obličeje.

K vytváření svých pocitů v rozmanitých spojení a dojmů z rozdílných společností malíř někdy užívá rozvážné škály lomených barev, která dává projevu střídmý ráz. Jindy stupňuje barevné kontrasty a obrazy pak působí výrazněji a agresívněji. Dokáže se vyjadřovat úsporně, nenápadně a přitom jasně a zřetelně. Sochařsky cítěné objemy jsou podtrženy expresívní šrafurou. Soustavy linií utvářených grafickou strukturou doplňují a dolaďují akordy barev, jejichž působení někdy svým důrazem převyšují. Malíř modelující tvary postav vystupujících z reálného, nebo imaginárního prostoru pracuje nejen se štětci, ale i špachtlemi, nebo formuje hmotu přímo prsty. Malířské dílo Milana Chabery je rozmanité námětově i technicky a ukazuje, že se mohou sjednotit dávno vyzkoušené i méně obvyklé  prostředky projevu, který čerpá z tradičních hodnot a přitom oslovuje současné diváky.”

PhDr. Jiří Machalický

Zastoupení ve sbírkách

Ministerstvo kultury ČR, Národní Galerie Praha, Oblastní Galerie Liberec, Rektorát University Karlovy, Krajská galerie Litoměřice, Český rozhlas, Muzeum Štětín, Česká Národní Banka, Galerie IPB Praha, Dresdner Bank Mnichov, Hauk & Aufhäuser Bank Mnichov, Triton Museum Santa Clara California, soukromé sbírky doma i v zahraničí.

Samostatné výstavy (výběr)

1981 Praha, Galerie v. Kramáře

1988 Praha, Galerie D

1990 Mnichov, Galerie Cäsar Radetzky & Timm Gierig

1991 Rüsselsheim, Městské muzeum

1991 Santa Clara – California, Triton Museum

1993 Mnichov, Galerie Rössler am Schlachthof

1994 Praha, Galerie Vltavín

1995 Madrid, Arco 95

1995 Berlin, Galerie Perplex

1996 Madrid, Arco 96

1996 Mnichov, Galerie Rössler

1996 Zürich, Galerie Spiess

1998 Praha, Galerie Vltavín

1999 Palo Alto – California, La Gallerie Internationale

1999 Innsbruck, Art Innsbruck 99

1999 Strasbourg, Art Strasbourg 99

2000 Mnichov, Galerie Vinizki

2002 Praha, Galerie La Femme

2003 Brandýs n./L, Zámecká Galerie

2004 Mnichov, Galerie Thomas Hettlage – Ars Vivendi

2004 Zlín, Galerie Alternativa

2004 Brandýs n./L, Oblastní muzeum Praha-Východ

2004 Praha, Galerie Václava Špály – “Nečekané souvislosti”, výběr z třiceti let tvorby, výstava k 50. narozeninám

2004 Frankfurt a/m., Art Depot – Galerie Pintner

2004 Zaragoza, Galería de Arte

2005 Hradec králové, Galerie Koruna

2006 Hradec králové, Mezinárodní divadelní festival

2006 Zaragoza, Galería de Arte

2007 Zaragoza, Galería de Arte

2008 Lucemburk, Ambasáda České republiky – “Malé a velké souvislosti”

2009 Hradec králové, Galerie Koruna

2009 Rottach-Egern, Galerie Hyna

2010 Hradec králové, Mezinárodní divadelní festival, Galerie u Klicperů

2010 Hradec králové, Galerie Koruna

2010 Praha Respirium, Lichtenštejnský palác

2011 Hluboká n/vlt., Galerie knížecí dvůr

2012 Praha, Golem klub – “Malé a velké souvislosti”

2012 Praha, Poslanecká sněmovna ČR – “Vstupy a výstupy”

2013 Trenčín, Galerie M.A.Bazovského

2013 Rožnov pod Radhoštěm, Galerie Crears – Malba – sochy

2013 Praha, Galerie Pavilon – “Chaos a řád”

2014 Praha, Galerie La Femme – “Milan Chabera 60”

2015 Sezimovo Ústí, Galerie Spektrum – “Malé a velké souvislosti”

2015 Hradec Králové, Galerie Koruna – “Malé události”

2015 Praha, Palladium – “Nálady města”

2016 Nürnberg, Galerie Meisterstück – Art Weekend

2017 Brandýs nad Labem, Kočárovna – “Komunikace”

2017 Praha, Galerie Nová síň – “Perspektivy”

2018 Nürnberg, Galerie Meisterstück – “Za hranicí všednosti”

2018 Pec pod Sněžkou, Galerie Veselý výlet – “Velké Perspektivy”

Společné výstavy (výběr)

1982 Cagnes-sur-mer, Art Festival

1983 Paříž, Podzimní Salon 83

1984 Moskva, Art Festival

1984 Waršava, Art Festival

1984 Štětín, Art Festival

1988 Praha, Salon 88

1993 Frankfurt a/m., Art Frankfurt 93

1994 Praha, Nová jména (s Novým sdružením)

1995 Bristol, Art Space Bristol

1997 Praha, Galerie Mánes – Práce na papíře (s Novým sdružením)

1997 Praha, Galerie Vltavín – Stopa člověka

1998 Praha, Vyšehrad – Lugnasadh 98

2000 Plzeň, II. Středoevropské bienále kresby

2002 Praha, Galerie Mánes – Art Prague 2002

2003 Rio de Janeiro, České umění pro brazilské Lidice – projekt ve spolupráci MZV ČR, brazilského Velvyslanectví v Praze a Galerie La Femme

2003 Praha, Pražský hrad – Toskánský palác

2003 Praha Kongresové Centrum – Marcel Marceau, na počest mima

2004 Montreal, Generální konzulát ČR – projekt “České umění v Kanadě – Kanadské umění v Čechách”

2004 Praha, Galerie La Femme – Venuše

2004 Praha, Galerie La Femme – Milan Chabera a hosté Jenny & Lisa Pfeiffer, přátelské setkání San Francisco – Praha

2004 Praha, Staroměstská radnice – projekt “České umění v Kanadě – Kanadské umění v Čechách”

2005 Praha, Galerie Václava Špály, “Osm malířů velkých formátů”

2006 Praha, Galerie Mánes – Art Prague 2006

2006 Praha, Galerie Václava Špály a Galerie La Femme, “Domácí úkoly a obrazy z cest”

2007 Praha, Karolinum – Výtvarná scéna 07, pod záštitou senátorů J. Nádvorníka a T. Grulicha

2008 Praha, Galerie Mánes – Art Prague 2008

2008 La Joya, tématická série obrazů a kreseb “Španělsko”

2009 Praha, Galerie Mánes, Art Prague

2010 Praha, Galerie Mánes, Art Prague

2010 Praha, Galerie La Femme – Milan Chabera a Peter Nižňanský

2011 Praha, Galerie Mánes – Art Prague 2011

2011 Praha, Galerie La Femme – “Žena a architektura”

2011 Praha, Clam-Gallasův palác (Galerie La Femme) – “Obrazy z cest”

2012 Praha, Galerie Mánes – Art Prague 2012

2013 Praha, Galerie Mánes – Art Prague 2013

2013 Praha, Galerie La Femme – “Žena a móda”

2014 Praha, Kafkův dům – Art Prague 2014

2014 Praha, Staroměstská radnice (Galerie La Femme) – Pocta B. Hrabalovi

2015 Kostnice, 600. výročí Jana Husa – výstava v Husově domě v Kostnici, obraz “Konec velké naděje”

2017 Praha, Galerie La Femme – La Dolce Vita

2018 Kutná Hora, GASK – Smetana a jeho žáci

Poděkování za uvedení výstav

Arnošt Goldflam, Jan Burian (hudebník), PhDr. Jiří Urban, Petr Nárožný, Eliška Balcerová, Tomáš Töpfer, Lenka Loubalová, Petr Brukner, Mgr.Ladislav Zeman (ředitel Klicperova divadla), Ing.arch.Otta Dvořák, Maya Lucas, Miroslav Lipina, prof. Boris Jirků, PhDr. Simeona Hošková, PhDr. Jiří Machalický, Graf Caesar Radetzky, PhDr. Kateřina Lukešová (Velvyslankyně v Lucembursku), Dr. Malcolm Stuart (Botanicus), Joseph Drebitko (sběratel a obdivovatel umění), a další.

Edice textů o tvorbě

Zde jsou ke stažení odborné texty o Milanově tvorbě z pera předních kritiků, teoretiků a historiků umění. Formát A4, PDF.

1.

PhDr. Alena Hejlová

2.

PhDr. Radan Wagner

3.

PhDr. Jiří Machalický

4.

Mgr. Olga Kovaříková

Milan Chabera
2021