Milan Chabera je současný český malíř. Jeho tvorba zahrnuje malbu, kresbu a sochu. Od roku 1980 působí na mezinárodní scéně, měl již více než 130 výstav a je zastoupen v mnoha sbírkách.

Pocta výstavě SLUNEČNÍ KRÁLOVÉ / In honor of the exhibition KINGS OF THE SUN
135 x 135 cm
akryl, olej, koláž, plátno
acrylic, oil, collage, canvas
2020

Milan Chabera
2020